Till startsidan
Tjänster
Vem jag är
Kontakt
 
Tjänster
 
Fundraising
3F Development omvandlar visioner till tydliga strategier för att finna externt finansiellt stöd.
Styrkan ligger i att
göra fundraisingprojekt attraktiva att stödja
    hjälpa kunderna att bygga betydelsefulla och långsiktiga relationer
    skapa förutsättningar för och genomföra lyckade fundraisingsatsningar
 
Filantropi
3F Development hjälper också filantroper att hitta rätt projekt att stödja, genom att
    aktivt söka projekt
    granska och bedöma ansökningar, projekt och slutrapporter

 

 

 
 
Merike Ronéus • Fundraising-konsult • 3F Development • Tel 0707 67 77 10 •
Besöksadress: Narvavägen 18, Stockholm • Postadress: Uddnäs Backen 33, 740 10 Almunge